Centrumvangroei

burn out

Depressie & Burn Out.

Depressie

In Nederland krijgt iets minder dan 1 op de 5 volwassenen van 18-64 jaar ooit in het leven te maken met een depressie. Elk jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen. Vrouwen in de leeftijdscategorie 25-34 jaar hebben de grootste kans op een depressie. 

Burn Out

Jaarlijks ervaart 16% van de beroepsbevolking burn out klachten en symptomen. De huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit ca. 8,3 miljoen mensen, dit betekent dat circa 1,4 miljoen mensen te maken hebben met burn out gerelateerde klachten. Vooral onder vrouwelijke managers en young professionals neemt het aantal medewerkers dat burn out klachten ervaart sterk toe. In het onderwijs is het percentage werknemers met burn out klachten het hoogst. Maar liefst 1 op de 6 medewerkers is burn out of heeft te maken met burn out klachten Dit is onder andere toe te schrijven aan de hoge mate van emotionele betrokkenheid dat het werk verlangt en de stress die het werk met zich mee brengt. In de landbouw komen burn out klachten het minste voor, namelijk bij slechts 1 op de 10 werknemers.(Bron:TNO).

Bovenstaande cijfers geven aan dat bijzonder veel mensen ervaren hoe het voelt om depressief te zijn. Om maar niet te spreken van het aantal , dat vooral in de tijd van nu thuis komen te zitten met de diagnose: “ burn-out “ of wel letterlijk vertaald: Opgebrand! Eigenlijk twee afzonderlijke dingen… maar die elkaar in de praktijk wel vaak opvolgen.

Maar een depressie, of opgebrand zijn, ontstaat niet zomaar van de 1e op de andere dag. Daar is vaak  heel lang proces met negatieve situaties en gebeurtenissen aan vooraf gegaan. Het is vaak een opeenstapeling waarbij ons onderbewuste steeds meer signalen geeft dat we ons voorbij lopen, we lopen onszelf zover voorbij dat het doek valt, waardoor de burn-out zich manifesteert en het onderbewuste ervoor zorgt dat ook het lichaam fysiek klachten krijgt zodat iemand zo maar opeens niet meer in staat is om te functioneren.
Eigenlijk heeft het onderbewuste heel goed werk gedaan! Maar nu is het aan de persoon om met zichzelf aan het werk te gaan. Door hypnose geven we gehoor aan het onderbewuste en worden mensen op een snelle en effectieve manier geholpen.

In drie sessies pakken we je Depressie of Burn Out aan.


Sessie 1: Identificeren van je Depressie/ Burn Out, We bereiden je onbewuste voor op de gewenste verandering. Deze sessie duurt ongeveer 1,5 uur.

Sessie 2: Wegnemen van de Depressie/ Burn Out en de bijbehorende emoties. Installeren van de verandering in je onbewuste. Deze sessie duurt gemiddeld 2 uur.

Sessie 3: In deze laatste sessie bevestigen we de verandering in je onbewuste. Deze laatste sessie duurt circa 1 uur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.