Centrumvangroei

Trauma of PTSS

Het Griekse woord trauma, betekent wond. We gebruiken tegenwoordig trauma ook om emotioneel of psychisch letsel te duiden.

Trauma ontstaat na een zeer ingrijpende gebeurtenis. Denk aan een overlijden of een ongeval, geweld of sexueel-misbruik.

Eigenlijk iedere gebeurtenis waardoor jouw gevoel van veiligheid aan gruzelementen  is geslagen is een traumatische gebeurtenis.
Dit kan ook al in je jeugd gebeurd zijn. Jouw normale verdedigingssysteem kan de ervaring niet (meer) verwerken. Een trauma is individueel bepaald en dus bij ieder mens anders..
We gebruiken technieken die je trauma en de daaraan verbonden emoties weer verwerkbaar voor je maken. Dus ook triggers die je aan het trauma doen denken, pakken we ook aan,zodat we het geheel bij de oorzaak met wortel en tak, er voorgoed uittrekken.
Het is elke keer weer magisch om te zien hoe snel, blijvend resultaat wordt geboekt. De moderne technieken, die we inzetten, zijn goed getest.
In veel gevallen zijn 3 sessies voldoHende om volledig van je trauma bevrijd te zijn.


PTSS.

In Nederland krijgt 10 tot 15 % van de mensen na het beleven van iets traumatisch te maken met PTSS. Dat is absoluut  heftig. Je lichaam zit gevuld met intense angst of afschuw. Je voelt je hulpeloos en de traumatische ervaring beleef je iedere keer opnieuw. Net als bij angst ontstaat vermijdingsgedrag waardoor het steeds moeilijker wordt jouw leven te leiden.

Dus In drie sessies pakken we je trauma of PTSS aan.


Sessie 1: Identificeren van je trauma, triggers en emoties. Daarna bereiden we je onbewuste voor op de gewenste verandering. Deze sessie duurt ongeveer 1,5 uur.

Sessie 2: Wegnemen van het trauma en de bijbehorende emoties. Installeren van de verandering in je onbewuste. Deze sessie duurt gemiddeld 2 uur.

Sessie 3: In deze laatste sessie bevestigen we de verandering in je onbewuste. Deze laatste sessie duurt circa 1,5 uur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.