Centrumvangroei

Tarieven

Tarieven bedragen € 125,- per uur inclusief 21% BTW of gedeelten hiervan.
Betaling per pin direct na de sessie of consult.
Voor open  opleiding Esoterie gelden andere tarieven en is de betaling vooraf.

BTW nummer NL001370812B98
Rekening nummer : NL71 ABNA 0823089290
t.n.v. centrumvangroei