Centrumvangroei

Wat is hypnose en hoe werkt het?

Bij Wikipedia, de vrije encyclopedie krijg je de volgende omschrijving:
Hypnose (uit het Grieks ὑπνος hupnos, slaap) is een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin men ontspannen is en geconcentreerd op een bepaald onderwerp.

Hypnose is een mengeling van ontspanning, concentratie en focus!

Bij hypnotherapie wordt het beeld over hypnose echter anders.  Via wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat je met hypnotherapie serieuze en effectieve veranderingen te weeg kunt brengen. Zo blijkt uit de media dat hypnotherapie steeds meer wordt toe gepast in ziekenhuizen.  Aan de hand van een voorbeeld zal het je wellicht meer duidelijk worden.

Iedereen kent het wel, je bent heerlijk een boek aan het lezen en plotseling staat er nog iemand bij je in dezelfde huiskamer. Net binnen gekomen via de achterdeur. Je was zo verdiept in je boek dat je hem/haar niet binnen hoorde komen. Of je rijdt met je auto elke dag 50 km naar je werk. Een bekende route voor jou de afgelopen 3 jaar. Ineens realiseer je dat je de laatste 5 minuten niets hebt opgemerkt. Ben ik nou al over die brug heen of nog niet? Ja, schijnbaar wel want ik ben al hier… Helemaal niet opgevallen dus. Alsof je op de ‘automatische piloot’ hebt gereden.

Dit heet een alledaagse trance. En die alledaagse trance kent in wezen geen verschil met de hypnotische trance die in hypnotherapie gebruikt wordt. Deze bewustzijnstoestand wordt dan alleen effectief gebruikt. Zo kan er in hypnotische trance gemakkelijk contact worden gemaakt met je onbewuste. Een geconcentreerde aandacht, gericht naar het oplossen van je klacht. Dit is heel anders dan dat je over je klacht of over je probleem nadenkt. Zoals ‘waarom heb ik dit ?’, ‘hoe kan het dat…?’, ‘waardoor is het ontstaan…?’ etc. We weten dat het denken vaak geen oplossing hiervoor geeft, en dat we dat heel lang kunnen blijven proberen. Vaak geven we daar zelfs ook nog een oordeel aan. ‘Ik ben zwak’, ‘ik kan het niet’, ‘ik ben het niet waard’, etc.  Zoals je merkt is een hypnotische trance niet eng of raar. We doen het zelf zo vaak per dag, alleen hebben we het niet in de gaten.

Hypnotherapie maakt doelgericht gebruik van deze natuurlijke vorm van trance waardoor je het denken voldoende loslaat, maar toch alert en gefocust blijft, om in contact te komen met diepere lagen van jouw onbewuste. Op deze manier kom je, bijvoorbeeld, gemakkelijker in contact met vroegere ervaringen, emoties en gedachten die jouw leven kunnen beperken of blokkeren en wordt inzicht verkregen in de oorzaak van de klachten.

Tijdens de therapie heb je altijd alles zelf in de hand en onder controle. Want als je het nodig vindt kun je onmiddellijk terugkomen in je normale manier van denken en reageren. Denk maar eens aan het voorbeeld van trance in de auto. Als er iets afwijkends gebeurt op de weg, ben je onmiddellijk weer alert om op de juiste manier te reageren.

Hypnotherapie is één van de oudste vormen van psychotherapie. Het is een verbale therapie, waarbij de trance gebruikt wordt voor verschillende doeleinden. Je bereikt zo delen van jezelf waar je met je rationele bewustzijn geen toegang toe hebt. Onbewuste processen worden bewust gemaakt, doordat de hypnotherapeut zich direct richt tot je onbewuste.

Fysiologische (lichamelijke) processen kunnen hierdoor bewust worden beïnvloedt. Met andere woorden worden vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam aangesproken. Maar denk ook aan het omgaan met emoties, en het beter kunnen gebruiken van lichamelijke en geestelijke capaciteiten. De therapeut helpt je op weg, de genezing doe je zelf!

Ieder mens is anders. Iedereen heeft een ander verleden achter de rug en van daaruit hebben we zo onze normen, waarden en gedragingen. Onze programmeringen.

Belangrijk te weten is dat de hypnotherapeut zich op je afstemt. Het gaat om jou, en niet om iemand anders of de cliënt in het algemeen. Nogmaals, iedereen is verschillend, ook al lijken klachten van mensen nog zo op elkaar. Doordat de therapeut zich naar jou richt kan deze de juiste vorm van behandelwijze toepassen die voor jou geschikt kan zijn. Dus niet andersom. Eén therapievorm werkt niet voor iedereen! Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld.